Yükleniyor...

26 Mart 2018

Linq to Any() Metodu Kullanımı

Any metodu, bir koleksiyonda(veya bir listede) belirtilen koşula uygun kayıt varsa geriye true, yoksa false değerini döndürmektedir.

Örnek üzerinden açıklarsak; bir int koleksiyonunda product_id değerleri olsun. Bu koleksiyondaki verilere göre ürün getirmek istiyoruz. Koleksiyonu veya diğer bir deyişle product_id listesini for döngüsüne sokmak yerine Any() metodunu kullanıp hiç döngüye sokmadan kolay bir sorgu yazabiliriz.  Örnek;

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi brand_id adında integer tipinde bir koleksiyon bulunmaktadır. Barındırdığı değerlere göre döngüye sokmadan bu idlere göre ürün getirmeyi  bir sorguda yazabiliriz.

var query= db.Product.Where(x=> brand_id.Any(element => element== x.brand_id)).Tolist().OrderBy(x=>x.brand_id);

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi brand_id listesinden element adında bir nesne yaratıyoruz ve bu nesne yardımıyla veritabanımızda ki id ile kıyaslıyoruz.Sorgunun sonundaki OrderBy brand_id’lere göre sıralama içindir.

Kendi fikrimi söyleyecek olursam, bundan önce dizilerle veya koleksiyonlarla çalışırken bir değere ulaşmak istediğimde hemen for veya foreach döngülerine başvururdum, ama araştıra araştıra çok daha etkili ve kullanışlı, ayrıca gözede hitap eden buna benzer metotları buldum. Kim bilir daha neler neler vardır 🙂

Posted in Asp.net MVC, BilişimTaggs:

Bir Cevap Yazın